Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2017/2018

Adaptační dopoledne pro 4. a 6. ročníky

Ve dnech 5. a 6. října 2017 zažili žáci čtvrtých a šestých ročníků zajímavé a neobvyklé dopoledne. Žáci pracovali v týmech, byly jim rozdány různé role a úkoly, které museli plnit. Program byl založen na sportovních aktivitách, na podporu pomoci a respektu k spoluhráčům.
Cílem bylo prohloubit vztahy ve třídách, vytvořit vhodné klima v třídním kolektivu a naučit se spolupracovat.
Žáci zažili dopoledne plné emocí. Doufám, že to byl pro ně den plný zážitků a budou na něj rádi vzpomínat.

Zároveň děkujeme za finanční podporu této akce od statutárního města Zlína.

 

Lenka Machálková

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál