Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2017/2018

Čistička odpadních vod Zlín-Malenovice

V pátek 1. prosince 2017 jsme se s naší třídou vydali do ČOV. Vyjeli jsme ze Štípy okolo 11. hodiny, poté jsme přestoupili na trolejbus do Malenovic a vystoupili u čističky. Vyzvedl si nás v celku milý pán a vysvětlil nám, jak to v ČOV funguje. První zastávka byla u velké vidlice, která zachytává hrubý odpad. Poté voda putovala do pískovny, kde byla zbavena písku, který šel následně do kontejneru. Pak do usazovací nádrže, kde se na dně usadí kal a voda bez něj putuje dál. Následně s přebytečným kalem se smíchá kal primární a putuje do vyhnívací nádrže. Přehlídka skončila u biologického čističe. Celkově byl výlet poučný a myslím, že jsem si ho docela i užili.

Marek Hudeček, IX. B

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál