Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2018/2019

Akce 2018/2019

Kraslice – 1. A Zdravá pětka – 3. třídy Přírodopisné botanické bádání Za obry a čaroději se 4. B Aprílové učení ve 4. B Preventivní program v 6. B EN.DRU, galerie a muzea Noc s Andersenem Zábavná hodina prvouky – 3. C Naše smysly nejsou nesmysly – 3. C Netradiční třídnická hodina v 6. B Větrná pohádka Výborná práce žáků pátých ročníků v AJ Karneval Energie – budoucnost lidstva Klub zábavné logiky a deskových her – 5. ročník Ekosystémy v ekosemináři Únor – měsíc plastů ŠD Domeček – náš první školní půlrok ve družince Zdravé zoubky – 1. ročník Přírodověda není žádná věda pro 4. třídy Zábavná přírodověda s podnebnými pásy – 5. B Lyžařský výcvikový kurz Knihovna – 1. třídy Zimní radovánky pátých tříd Zajímavé hodiny chemie v 8. a 9. třídách Sněhové radovánky Přírodopisná laboratorní práce u deváťáků Vánoční pošta Vánoční besídky Vánoce ve 4. B Výstava Zlín očima dětí Christmas crackers ve 4. A Laboratorní práce u šesťáků U krmelce – 1. A Čistírna odpadních vod Malenovice Se slušností nejdál dojdeš – 1. A ŠD – momentky za podzim Jarmark Setkání učitelů přírodopisu v Semetíně Mikuláš Přinášíme teplo a radost útuláčkům Naše čtvrťácké spaní ve škole Tvoření na jarmark 18. EVVO konference ve Zlíně (VODA - život v kapce) Laboratorní práce v 8. B 5. A v knihovně Klasikové převážně vážně Projektový ekoseminář 9. B Sněhová královna Přinášíme teplo a radost útuláčkům Slavnostní otevření školního hřiště Slavnost slabikáře – pasování prvňáčků Netradiční třídnická hodina v 6. B Hasík ve 2. ročníku Po stopách rytíře Miloše – 5. B Návštěva Ekotýmu ZŠ Komenského i na naší škole Národní týden Ekoškol Plavecký výcvik 2. A, 3. A a 3. B Halloweenská angličtina ve 4. B Dýňohraní a lampiónový průvod Strašáci – ŠD Projekt Krokus 4. A šla po stopách rytíře Miloše Nebojme se nemocnice – 1. ročník Týden zdraví Veletrh práce a vzdělávání Adaptační pobyt v Rajnochovicích – 6. A Adaptační pobyt v Rajnochovicích – 6. B Čtvrtá bé šla po stopách rytíře Miloše Učíme s v přírodě – 5. B Seiferos – ukázka dravců Sbírkový den pro Světlušku Výlet ekotýmu do Trenčína

18. EVVO konference ve Zlíně (VODA - život v kapce)

V letošním roce uspořádala organizace Líska, pod záštitou Mgr. Petra Gazdíka, již 18. ročník EVVO konference ve Zlíně. Setkání nebylo určeno pouze pro EVVO koordinátory, ale také pro neziskové organizace a veřejnost. Všichni jsme se sešli v nových prostorách FT UTB Zlín, v novém přednáškovém sále.

V prvním bloku byli představeni hosti, lektoři a došlo i na rozdávání cen za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji pro rok 2018.

Během krátké pauzy mohli všichni obhlédnout stánky s různými výrobky (ručně šité panenky, ekopexesa, mošty nebo medy z CHKO Bílé Karpaty) nebo pro nás připravili materiály, které dále můžeme využít ve výuce.

Druhý blok byl zaměřen na krátké přednášky:

1. Vliv zásahů člověka v krajině na vodní cyklus (Ing. František Šulgan - CHKO Beskydy)
2. Pitná voda a patogenní mikroorganismy (Doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. - FT UTB Zlín)
3. Voda optikou Povodí Moravy, s.p. (Bc. Petr Chmelař - Povodí Moravy, s.p.)

Přikládám, pro zajímavost, několik důležitých postřehů z přednášek :-):

Je potřeba zachytit co nejvíce vody v krajině! Podzemní vody stále ubývá. Česká republika je součástí RAMSARSKÉ ÚMLUVY o mokřadech. Pro CHKO Beskydy je velkým problémem přehrada Šance, díky které nastává enormní sesouvání půdy.

Existují mikroorganismy, které brání při úpravě vody. Jsou to některé druhy E. coli, které jsou schopny tvořit toxiny. Ty mohou způsobit obtíže zejména u malých dětí (vážné průjmy a jiná onemocnění). Další problematickou skupinou jsou rotaviry, které hlavně u dětí v rozvojových zemích mohou mít fatální následky. Pitnou vodu mohou poškodit i sinice, které produkují toxiny. Zajímavostí je, že se v malém množství vyskytují i v rezervoárech pitné vody!

Pod Povodí Moravy spadá až 3 miliony obyvatel a 7 krajů, spravují 30 velkých a 100 malých vodních nádrží.
Povodí Moravy společně s Lískou rozjíždí nový projekt pro základní školy (zatím pro 6. ročníky) - "NEPLÝTVEJ, PŘEMÝŠLEJ". Díky projektu se děti mohou seznámit s významem vody ve společnosti, mohou zjišťovat kvalitu vody a její znečištění a dalším cílem bude kritické myšlení dětí.
Motto projektu: "Používej jen tolik vody, kolik potřebuješ!"

Marcela Jurajdová

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál