Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2018/2019

Akce 2018/2019

Netradiční třídnická hodina v 6. B Větrná pohádka Výborná práce žáků pátých ročníků v AJ Karneval Energie – budoucnost lidstva Klub zábavné logiky a deskových her – 5. ročník Ekosystémy v ekosemináři Únor – měsíc plastů ŠD Domeček – náš první školní půlrok ve družince Zdravé zoubky – 1. ročník Přírodověda není žádná věda pro 4. třídy Zábavná přírodověda s podnebnými pásy – 5. B Lyžařský výcvikový kurz Knihovna – 1. třídy Zimní radovánky pátých tříd Zajímavé hodiny chemie v 8. a 9. třídách Sněhové radovánky Přírodopisná laboratorní práce u deváťáků Vánoční pošta Vánoční besídky Vánoce ve 4. B Výstava Zlín očima dětí Christmas crackers ve 4. A Laboratorní práce u šesťáků U krmelce – 1. A Čistírna odpadních vod Malenovice Se slušností nejdál dojdeš – 1. A ŠD – momentky za podzim Jarmark Setkání učitelů přírodopisu v Semetíně Mikuláš Přinášíme teplo a radost útuláčkům Naše čtvrťácké spaní ve škole Tvoření na jarmark 18. EVVO konference ve Zlíně (VODA - život v kapce) Laboratorní práce v 8. B 5. A v knihovně Klasikové převážně vážně Projektový ekoseminář 9. B Sněhová královna Přinášíme teplo a radost útuláčkům Slavnostní otevření školního hřiště Slavnost slabikáře – pasování prvňáčků Netradiční třídnická hodina v 6. B Hasík ve 2. ročníku Po stopách rytíře Miloše – 5. B Návštěva Ekotýmu ZŠ Komenského i na naší škole Národní týden Ekoškol Plavecký výcvik 2. A, 3. A a 3. B Halloweenská angličtina ve 4. B Dýňohraní a lampiónový průvod Strašáci – ŠD Projekt Krokus 4. A šla po stopách rytíře Miloše Nebojme se nemocnice – 1. ročník Týden zdraví Veletrh práce a vzdělávání Adaptační pobyt v Rajnochovicích – 6. A Adaptační pobyt v Rajnochovicích – 6. B Čtvrtá bé šla po stopách rytíře Miloše Učíme s v přírodě – 5. B Seiferos – ukázka dravců Sbírkový den pro Světlušku Výlet ekotýmu do Trenčína

Návštěva Ekotýmu ZŠ Komenského i na naší škole

V rámci Národního týdne Ekoškol jsme se, my - ekotýmáci 2. stupně, setkali s ekotýmem ZŠ Komenského I ze Zlína. Připravili jsme si pro ně zábavné dopoledne. Nejprve paní učitelka Jurajdová dětem povykládala, jaké aktivity se u nás na škole dělají, jak se zapojujeme do dění ve škole apod. Potom jsme společně u jednoho stolu diskutovali o ekoškolách, auditu i obhajobě titulu. Pro děti jsme nachystali Ekologický AZ – kvíz, ve kterém jsme se proti sobě utkali. Jednak jsme si řadu informací pouze zopakovali, ale některé pojmy pro nás byly nové a učitelé je rádi vysvětlili. Pak následovalo pohoštění, které bylo výborné. Posuďte dle fotogalerie sami – fittnes šneci, jablečné torte a muffiny, slaní šneci, fenyklová pomazánka apod.
Poslední částí návštěvy byla prohlídka školy a jejího areálu. K tomuto programu jsme přizvali pana ředitele, který nám něco povykládal o celém pozemku.
Nakonec děti ze ZŠ Komenského dostali osvědčení o účasti na naší škole a vydali se zpět domů.

Evelína Kloková, Luciana Machalová

Děkuji všem dětem za pomoc při tvoření všeho co se týkalo dnešního dne a za vzornou reprezentaci školy :-)!

Marcela Jurajdová
 

Foto: Václav Navrátil – děkujeme

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál