Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2018/2019

Akce 2018/2019

Kraslice – 1. A Zdravá pětka – 3. třídy Přírodopisné botanické bádání Za obry a čaroději se 4. B Aprílové učení ve 4. B Preventivní program v 6. B EN.DRU, galerie a muzea Noc s Andersenem Zábavná hodina prvouky – 3. C Naše smysly nejsou nesmysly – 3. C Netradiční třídnická hodina v 6. B Větrná pohádka Výborná práce žáků pátých ročníků v AJ Karneval Energie – budoucnost lidstva Klub zábavné logiky a deskových her – 5. ročník Ekosystémy v ekosemináři Únor – měsíc plastů ŠD Domeček – náš první školní půlrok ve družince Zdravé zoubky – 1. ročník Přírodověda není žádná věda pro 4. třídy Zábavná přírodověda s podnebnými pásy – 5. B Lyžařský výcvikový kurz Knihovna – 1. třídy Zimní radovánky pátých tříd Zajímavé hodiny chemie v 8. a 9. třídách Sněhové radovánky Přírodopisná laboratorní práce u deváťáků Vánoční pošta Vánoční besídky Vánoce ve 4. B Výstava Zlín očima dětí Christmas crackers ve 4. A Laboratorní práce u šesťáků U krmelce – 1. A Čistírna odpadních vod Malenovice Se slušností nejdál dojdeš – 1. A ŠD – momentky za podzim Jarmark Setkání učitelů přírodopisu v Semetíně Mikuláš Přinášíme teplo a radost útuláčkům Naše čtvrťácké spaní ve škole Tvoření na jarmark 18. EVVO konference ve Zlíně (VODA - život v kapce) Laboratorní práce v 8. B 5. A v knihovně Klasikové převážně vážně Projektový ekoseminář 9. B Sněhová královna Přinášíme teplo a radost útuláčkům Slavnostní otevření školního hřiště Slavnost slabikáře – pasování prvňáčků Netradiční třídnická hodina v 6. B Hasík ve 2. ročníku Po stopách rytíře Miloše – 5. B Návštěva Ekotýmu ZŠ Komenského i na naší škole Národní týden Ekoškol Plavecký výcvik 2. A, 3. A a 3. B Halloweenská angličtina ve 4. B Dýňohraní a lampiónový průvod Strašáci – ŠD Projekt Krokus 4. A šla po stopách rytíře Miloše Nebojme se nemocnice – 1. ročník Týden zdraví Veletrh práce a vzdělávání Adaptační pobyt v Rajnochovicích – 6. A Adaptační pobyt v Rajnochovicích – 6. B Čtvrtá bé šla po stopách rytíře Miloše Učíme s v přírodě – 5. B Seiferos – ukázka dravců Sbírkový den pro Světlušku Výlet ekotýmu do Trenčína

Únor – měsíc plastů

Po celý měsíc únor jsme se věnovali tématu odpady a zaměřili jsme se na plasty. Každá třída si bedlivě střežila, kolik plastů vyprodukuje za týden a zapisovala hodnoty o tabulky.

Akce – „V čem si nosím svačinku do školy?“

5. února jsme se sešli s paní učitelkou Jurajdovou brzy ráno. Dostali jsme totiž důležitý úkol, a sice, zjistit, v čem si naši spolužáci nosí do školy svačinku. Akci vedli deváťáci a osmáci. Nebyl nikdo, kdo by neodpověděl – díky naší píli jsme dospěli k výbornému závěru.
Akce se zúčastnilo 368 dětí, z čehož 311 nosí svačinku v krabičce (plastové i skleněné). Lze usoudit, že spolužákům není jedno, kolik produkují plastů. Svačinový box se totiž může používat stále dokola, dokud se nerozbije. Malé procento dětí využívá igelitové sáčky. Jsou mezi námi i spolužáci, kteří využijí jeden igelitový sáček vícekrát, čímž taky napomáhají šetřit přírodu.
Pro zajímavost máte k nahlédnutí graf, vztahující se k této akci.

Marcela Jurajdová, Nikolka Bednáriková, Sára Čubová, Peter Semančík, Kačka Solařová, Dan Majzlík, Peťa Habrovanský,  Aleš Hambálek, Jakub Hunák

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál