> Ekoškola > Jsme Ekoškola

Odkazy k této stránce

Pracovní tým Zápisy ze schůzek pracovního týmu Analýza školy Ekokodex Plán činností

Odkazy ven

Sdružení TEREZA Nadační fond VEOLIA
Okolí školy s velkou zahradou.
Foto: L. Klátil
Jezírko.
Foto: L. Klátil
V teráriích najdeme i chameleony.
Foto: L. Klátil

Jsme Ekoškola

Plán činností 2018

Součástí obhajoby titulu ekoškola je tvorba plánu činností. Na zrealizování se podílely děti z 9. A třídy a velmi jim děkuji za ochotu a pomoc při celém tvoření.

Marcela Jurajdová

Akce ve školním roce 2017/2018

Přinášíme teplo a radost útuláčkům, Učíme se v zahradě, Čistička odpadních vod Malenovice, Krmení pro ptáčky, Vycházka do přírody – ekokroužek

Nový ekokodex je na světě!

Ekokodex dostane novou tvář. Na návrhu nového ekokodexu se podílelo několik dětí z naší školy. Vítězný návrh je od Rosti Svobody z 9. A.

Připravujeme se na obhajobu již pátého titulu EKOŠKOLA!

V lednu 2019 nás čeká obhajoba titulu Ekoškola. Proto se v těchto dnech děti v ekosemináři pustí do analyzování naší školy. Samozřejmě přihlédneme i k připomínkám auditorů z minulé obhajoby. Dále budeme tvořit plán činností. K 6 tématům jsme si přidali další – ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL. Novou podobu získá i náš ekokodex.

Marcela Jurajdová

Akce ve školním roce 2017/2018

ZOO, Evropský den recyklace baterií, Den bez odpadů, Týden zdraví, Dýňohraní, Sběr kaštanů eko kroužek, Ekologický seminář venku, Podzimní poznávání, Tajný život města

Akce ve školním roce 2016/2017

Den bez aut, Evropský den sběru baterií, 72 hodin – dobrovolný úklid okolí naší školy, Návštěva v zoo, Den stromů, Přinášíme teplo a radost útuláčkům, Sběr kaštanů, Reportáž o energetických úsporách v naší škole, Tajný život města, Přednáška s Jakubem Vágnerem, Ekovýlet – ekokroužek, Eko – olympiáda, Farma u Březíků – ekokroužek

Akce ve školním roce 2015/2016

Evropský den recyklace baterií, Návštěva ZOO, Sběr kaštanů, Stromové slavnosti, Brána recyklace, Světový den Ekoškol, Zvířata u nás doma – Peter Semančík – výtvarná soutěž, U krmelce, Vánoční stromeček pro ptáčky, Chraň přírodu – výtvarná soutěž, Den Země

Akce ve školním roce 2013/2014 v rámci naší ekoškoly

Ozdravný pobyt v Chorvatsku, Závod hlídek, Projektový den v Zoo Zlín, Škola v přírodě, Eko-olympiáda, Den Země, Výlet do Ekolandu, Biologická olympiáda, Poznej a chraň, Litter less, Voda, základ života, Ekologicko-výtvarná soutěž, Světový den ekoškol, Naše posvícení

Obhájili jsme počtvrté titul EKOŠKOLA!

Dne 15. ledna 2015 jsme se dozvěděli radostnou zprávu. Obhájili jsme počtvrté titul Ekoškola. Stali jsme se tak jednou z několika málo škol v České republice, které se podařilo tento titul získat čtyřikrát. Poděkování patří především ekotýmu školy, který odvedl výbornou práci. Jistě tuto významnou událost náležitě oslavíme. Kromě toho nás čeká i slavnostní předání titulu v senátu České republiky.

Eva Vlasatíková

Máme nový ekokodex!

Připravujeme se na obhajobu 4. titulu Ekoškola

  • V předmětu ekologický seminář zpracovali žáci dotazníky k analýze školy. Za účasti ekotýmu byly výsledky dotazníku vyhodnoceny a zapracovány do srovnávací analýzy. Tento týden bude ekotýmem zpracován plán činností vycházející z analýzy.
  • Slabé a silné stránky

Máme 3. titul!

Na základě auditu z 8. prosince 2010 a posouzení zprávy z auditu komisí jsme získali potřetí mezinárodní titul Ekoškola, tentokrát s platností na 4 roky. 8. února nám byl na zlínské radnici titul spolu s vlajkou slavnostně předán, 14. června jsme převzali certifikát v Praze.

Druhá obnova titulu

Rok 2010 je na naší škole znovu spojen s plánem činností ekoškoly. Úkoly, které jsme si na základě srovnávací analýzy a doporučení auditorů zadali, se budeme snažit do konce roku splnit. Čeká nás totiž druhá obhajoba titulu, 8. prosince 2010 nás znovu navštíví auditorky ze sdružení Tereza a budou zjišťovat, jak se nám vše podařilo.

Slavnostní předání titulu Ekoškola

Ve středu 24. června 2009 se čtyři zástupci naší školy zúčastnili slavnostního předávání titulů Ekoškola v Senátu parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci. Tento titul, který jsme získali podruhé, nám byl udělen s platností do konce roku 2010. Podívejte se na fotografie.

Máme podruhé titul Ekoškola!

Koncem ledna 2009 dostáváme dopis, že jsme uspěli a titul obhájili. Těšíme se na slavnostní předání certifikátu na Magistrátu města Zlína naší paní primátorkou i na cestu do Senátu ČR na konci června na slavnostní vyhlášení.

Obnova titulu

Na konci roku 2008 nám měla vypršela platnost uděleného titulu a proto jsme už od začátku tohoto roku začali pracovat na jeho obhajobě. Ve všech oblastech jsme začali od srovnávací analýzy s původním stavem a na základě připomínek auditorů až po plnění nového plánu činností. Obměnili jsme náš Ekokodex a ke stávajícím tématům (odpady, energie, voda, prostředí školy) jsme ještě přidali dopravu.

V prosinci naši školu navštívily znovu auditorky ze sdružení Tereza, aby zjistily, jak jsme splnili naše cíle.

Jsme EKOŠKOLA!

V pátek 26. ledna v 11 hodin u nás proběhla slavnost u příležitosti předání titulu a vlajky projektu Ekoškola. Slavnosti se zúčastnil náměstek primátorky města Zlín pan Hynek Steska. Mezi hosty byli i starostové obcí Lukova, Ostraty a Hvozdné, zástupci rodičů a samozřejmě celý Ekotým.

Podívejte se na:

Doba trvání projektu

Jedná se o dlouhodobý projekt s časovým omezením 2 roky. Projekt se skládá ze 7 částí:

  • Založení pracovního týmu
  • Analýza ekologického stavu školy
  • Plán činností (vyplývá z analýzy)
  • Monitoring a vyhodnocování
  • EVVO - Environmentální výchova a osvěta ve výuce
  • Informování a spolupráce (uvnitř školy, spolupráce s městem)
  • Ekokodex

Co je naším cílem

Cílem je pozitivně formovat ekologické myšlení na takovou úroveň, která umožní získání prestižního světového ocenění a certifikátu Ekoškola (ECO - SCHOOL).

Žáci školy, učitelé, TH pracovníci a rodiče, prostě ti, kteří chtějí být zapojeni do procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností projektu.

Kdy jsme začali

V únoru 2006, poté dva zástupci školy byli proškoleni v pražském sdružení Tereza. Toto sdružení je členem FEE (Foundation for Environmental Education).

Co je Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní projekt spojující environmentální výuku ve škole s konkrétními praktickými kroky, které povedou k její ekologizaci. V současné době probíhá ve 40 zemích světa.

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál