Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Informace > Školní metodik prevence

Okolí školy s velkou zahradou.
Foto: L. Klátil
Jezírko.
Foto: L. Klátil

Školní metodik prevence

Kontakty na zaměstnance jsou dostupné po přihlášení na EduPage.

Tel.: 601 368 364, 577 914 233

Konzultace: Po předchozí domluvě.

Schránka důvěry

Po mnoho let u nás ve škole v rámci primární prevence funguje schránka důvěry. Je umístěna na prvním stupni, na chodbě vedle sborovny. V průběhu let jsme díky této schránce řešili problémy úsměvné, jindy malé a někdy bohužel i závažné. V letošním školním roce je tato schránka důvěry rozšířena ještě o online schránku důvěry (odkaz z hlavní stránky "Rychle k cíli").
Můžete zde napsat o svých problémech, dotazech, situacích, o kterých se stydíte mluvit nebo se někomu svěřit. Může se např. jednat o situace, kdy:

 • máte problémy ve třídách, se spolužáky, s učiteli
 • máte pocit, že je někomu ubližováno
 • máte dobrý nápad, který nevíte, jak realizovat
 • něco ve škole postrádáte
 • se potřebujete svěřit s něčím důvěrným
 • potřebujete pomoc nebo poradit se školními záležitostmi

Možná vás něco trápí, vážný nebo zdánlivě nepodstatný problém a nemáte odvahu se na nás obrátit osobně. Ale všichni víme, že jediný problém, který se nedá vyřešit je ten, o kterém nikdo neví.

L. Machálková, školní metodik prevence

Aktivity pro žáky 2017/2018

Plán prevence: Jednotlivé přednášky a jejich data se mohou v souvislosti s dalšími školními činnostmi změnit, mohou být dle další nabídky v průběhu školního roku doplněny.

1. ročník

 • Zdravá strava, SŠ Zdravotní Zlín

2. ročník

 • Hasík HZS

3. ročník

 • Setkání s policií, Městská policie Zlín

4. ročník

 • Dentální hygiena, MM Zlín
 • Znaková řeč, R. Štáková
 • Psí spřežení, Kodešovi

5. ročník

 • Kyberšikana, PČR
 • Nebojme se nemocnice, Gálíková

6. ročník

 • Hasík, HZS
 • Psí spřežení Kodešovi

7. ročník

8. ročník

 • Přednáška porodní asistentky, K. Štěpánová
 • Klima třídy, 8.B, Savio
 • Trestní odpovědnost PČR

9. ročník

 • První pomoc, Český červený kříž - Zlín
 • Znaková řeč, R. Štáková

Mgr. Lenka Machálková

Co má na starosti školní metodik prevence?

Metodická a koordinační činnost

 • tvoří a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu školy za uplynulý školní rok
 • koordinuje a realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, šikany, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, xenofobie, rizikových projevů sebepoškozování a dalších patologických jevů
 • koordinuje vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • komunikuje s orgány státní správy a samosprávy

Informační činnost

 • prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace
 • aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce, organizace i jednotliví odborníci)

Poradenská činnost

 • vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování
 • poskytuje poradenskou službu těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště
 • spolupracuje s třídními učiteli

Užitečné kontakty:

 
 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál