Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Informace > Školní rok > Pedagogické rady

Pedagogické rady 2017/2018

Organizace a úkoly školního roku 2017/2018, školení BOZP, plán práce, výroční zpráva

  • 28. srpna 2017

Projednání celoročního plánu práce školy, provozní porada FKSP

  • 2. října 2017

Průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

  • 20. listopadu 2017

Pololetní hodnocení a klasifikace žáků

  • 22. ledna 2018

Provozní porada

12. března 2018

Průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí

  • 23. dubna 2018

Závěrečná klasifikační porada, hodnocení plnění plánu práce školy

  • 25. června 2018

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál