Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Informace > Úřední deska

Okolí školy s velkou zahradou.
Foto: L. Klátil
Jezírko.
Foto: L. Klátil

Úřední deska

Seznam uchazečů (dětí) přijatých k základnímu vzdělávání

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Vyhlášení volného dne ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění volný den v termínu: 7. 5. 2018. Volný den byl vyhlášen z důvodu nutných oprav ve škole. Nebude vařit školní jídelna, nebude v provozu školní družina. Žáci a rodiče jsou o této skutečnosti informováni způsobem: zveřejněním v systému EduPage dne 25. 4. 2018 a také na vývěsní tabuli na dveřích školy. Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na: www.zsstipa.cz. O vyhlášení volného dnu informoval ředitel školy zřizovatele elektronickou poštou.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál