Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Informace > Zaměstnanci

Zaměstnanci 2017/2018

Pedagogičtí pracovníci

Konzultace po předchozí dohodě.

JMÉNO / e-mail Vyučuje Funkce
Mgr. Klátil Lubomír
skola@zsstipa.cz (elektronická podatelna)
tel. 577 914 233
ředitel, vedení školy
Mgr. Dlesk Robert
zastupce@zsstipa.cz
Inf zástupce ředitele, vedení školy, ICT koordinátor, správce EduPage a meteostanice
Mgr. Žáčková Pavlína
zackova@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 1. A
Mgr. Krajíčková Milada
krajickova@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 1. B
Mgr. Bělínová Jitka
belinova@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 2. A, pedagogicko-organizační vedoucí 1. stupně, vedení školy
Mgr. Knotková Eva
knotkova@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 2. B
Mgr. Miková Miloslava
mikova@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 2. C, školská rada
Mgr. Romanová Alena
romanova@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 3. A
Mgr. Minaříková Veronika minarikova@zsstipa.cz 1. stupeň třídní 3. B
Mgr. Vojtěch Balusek
balusek@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 4. A
Mgr. Jiří Turna
turna@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 4. B
Mgr. Spáčilová Marcela
spacilova@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 5. A
Mgr. Mlčochová Markéta
mlcochova@zsstipa.cz
tel. 601 368 364
1. stupeň třídní 5. B, výchovná poradkyně, školská rada, vedení školy
Mgr. Machálková Lenka
machalkova@zsstipa.cz
tel.: 601 368 364
  třídní 6. A, metodik prevence
Mgr. Skácel Petr
skacel@zsstipa.cz
  třídní 6. B
Mgr. Matějíčková Pavlína
matejickova@zsstipa.cz
  třídní 7. A
Mgr. Strašilová Pavlína
strasilova@zsstipa.cz
  třídní 7. B
Mgr. Hložek Štěpán
hlozek@zsstipa.cz
  třídní 8. A
Mgr. Bobál Tomáš
bobal@zsstipa.cz
  třídní 8. B, ICT koordinátor, správce www.zsstipa.cz
Mgr. Adéla Barčáková
barcakova@zsstipa.cz
  třídní 9. A
Ing. Mgr. Jarmila Vávra Ambrožová, Ph.D.
ambrozova@zsstipa.cz
  třídní 9. B, koordinátorka ŠVP,
Mgr. Sluštíková Miroslava
slustikova@zsstipa.cz
  učitelka, vedení školy
Mgr. Javorová Lucie
javorova@zsstipa.cz
  učitelka
Mgr. Pavla Kolomazníková
kolomaznikova@zsstipa.cz
  učitelka
Mgr. Chmelová Eva
chmelova@zsstipa.cz
  učitelka
Ing. Jurajdová Marcela
jurajdova@zsstipa.cz
  učitelka, koordinátorka EVVO
Mgr. Michaela Varaďová
varadova@zsstipa.cz
  učitelka
Petra Kráčmarová
kracmarova@zsstipa.cz
  asistentka pedagoga
Pekárková Jana, DiS.
pekarkova@zsstipa.cz
  asistentka pedagoga
Mgr. Zdeněk Sigmund
sigmund@zsstipa.cz
  speciální pedagog
Mgr. Bronislava Vašáková
vasakovabr@zsstipa.cz
tel. 724 254 352
I. oddělení školní družiny vychovatelka
Palová Eliška
palova@zsstipa.cz
tel. 725 381 556
II. oddělení školní družiny hlavní vychovatelka, asistentka pedagoga
Lenka Černobilová
cernobilova@zsstipa.cz
tel. 720 076 839
III. oddělení školní družiny vychovatelka
Bc. Romana Morávková
moravkova@zsstipa.cz
tel. 725 044 893
IV. oddělení školní družiny vychovatelka
Mgr. Kateřina Bartošová
bartosova@zsstipa.cz
tel. 725 381 557
V. oddělení školní družiny vychovatelka

Správní zaměstnanci

Jméno / e-mail funkce
Vítková Irena
kancelar2@zsstipa.cz
tel. 577 914 233
ekonomka školy
Sekelová Ivana, DiS.
kancelar@zsstipa.cz
tel. 577 914 233, 737 024 824
sekretářka, personalistka
Kráčmar Jaromír školník
Dlesk Miroslav hlídač/ostraha u vchodu školy
Koflerová Jindra uklízečka
Šeďová Vladimíra uklízečka
Štáková Soňa uklízečka
Bravencová Bronislava uklízečka
Pospíšilová Andrea
jidelna@zsstipa.cz
tel. 577 914 221, 739 511 345
vedoucí školní jídelny
Holíková Libuše hlavní kuchařka
Machová Svatava kuchařka
Velikovská Ludmila pomocná kuchařka
Gregůrková Stanislava kuchařka
Divilková Hana pomocná kuchařka

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál